VD-krönika

Vi är alltid redo för nya utmaningar

Byggsektorn är en bransch i omvandling. Just nu sker det stora förändringar, vilket påverkar konkurrenssituationen märkbart. Då är det en trygghet att verka inom ett stabilt och långsiktigt företag med tydliga och ansvarsfulla ägarmål.