Vd-Krönika

Nya projekt och satsningar

I takt med att hösten fortskrider så har också aktiviteten ökat. Nu har vi många projekt på gång och en hel del förfrågningar, vilket är glädjande. Extra trevligt är att välkomna nya kunder. En av dem är