Starkt team i samverkan

Nu kör vi igång ett omfattande projekt i kvarteret Alfabetet med många olika aktörer.