Asfaltsgruppen Öst AB

Om projektet

I ett för verksamheten strategiskt läge har Asfaltsgruppen Öst AB byggt sina nya kontors- och verkstadslokaler. Från Jägarvallen når man lätt de stora vägarna och deras egen nya anläggning för asfaltstillverkning. En stor del av kontorslokalerna hyrs ut till entreprenadföretaget BEFAB, som även kan utnyttja verkstad och tvätthall.

Adress
Jägarvallsvägen 3, Linköping

Yta
ca 1 250 m2

Tidsperiod
Juni 08 - februari 07

Uppdrag
Nybyggnad av kontors- och verkstadslokaler