Skäggetorps folktandvård och Swedbank

Om projektet

I en fortsättning av tidigare utförd ombyggnad till Vårdcentral i Kv Guldfågeln i Skäggetorp har nya lokaler för Folktandvård samt Swedbank skapats. Dessutom har befintlig butikslokal upprustats.

Den tidigare till stora delar outhyrda affärslängan har nu förvandlats till en modern och viktig del av servicen i Skäggetorp.

Adress
Skäggetorp Centrum, Linköping

Yta
800 m2

Tidsperiod
Januari 2009 - september 2009